header-logo
project meeting

Åpenhetsloven

Bryn Byggklima er opptatt av å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold respekteres, både i vår egen virksomhet og i hele vår verdikjede.

Åpenhetsloven er en lov som har til hensikt å sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges i vår leverandørkjede. 

Bryn Byggklima har gjennomført en aktsomhetsvurdering for å kartlegge faktiske og potensielle negativ konsekvenser av vår virksomhet. 

Les redegjørelsen for vårt arbeid her: Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Vårt arbeid med aktsomhetsvurdering er verifisert av Factlines. 

Ta kontakt med oss på apenhetsloven@brynbyk.no hvis du ønsker ytterligere informasjon.
project meeting

CODE OF CONDUCT

Bryn Byggklima har forpliktet seg til å følge en høy standard for forretningsetikk slik det er beskrevet i Bryn Byggklima sin Code of Conduct. Vi forholder oss med integritet overfor våre leverandører og behandler dem profesjonelt, rettferdig og likeverdig. 

Bryn Byggklima forventer at alle deres leverandører, inkludert tilknyttede enheter, forplikter seg til samme høye forretningsetikk og standarder. Med vår Code of Conduct angir Bryn Byggklima sine minstekrav som deres leverandører skal overholde og gjennomføre i hele sin virksomhet. 

Les vår Code of Conduct her: Code of conduct

Vi har kontorer fra Tromsø i nord til Vestfold i sør

Vi hjelper deg med å skreddersy et anlegg som sikrer et godt inneklima.

close up hands holding project
close up hands holding project
close up hands holding project
firkanter forside