header-logo
røde sko

Samfunnsansvar

En sunn forretningsfilosofi innebærer et samfunnsansvar – Oppriktighet i rådgivning, gode tekniske løsninger og håndverk som skaper merverdi for kunden i form av lavere energiforbruk, bedre innemiljø, og økt tilfredshet. Det er viktig for oss at underleverandører opptrer etisk i hele leverandørkjeden.

faq

HMS Policy

Vi skal prioritere arbeidet med HMS på lik linje med strategi, planer for drift, markedsføring, økonomi og administrasjon.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

miljo

Bryn Byggklima er miljøfyrtårnsertifisert

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling. 

Vi ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som firma og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Bryn Byggklima i årene fremover.

Grønt punkt

1

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

2

Grønt Punkts medlemmer betaler sitt bidrag til at emballasjen de sender ut på det norske markedet blir samlet inn og gjenvunnet når den er tom.

rr
3

Gjennom EUs emballasjedirektiv plikter bedrifter som sender varer med emballasje ut i det norske markedet å ta miljøansvar når den er tom. Grønt Punkt Norges regler for medlemskap sikrer at bidraget bare betales én gang.

4

Bare produsenter som har tatt dette mildjøansvaret kan merke emballasjen med Grønt Punkt®-symbolet. Selskapet Grønt Punkt har hovedlisens i Norge.

Åpenhetsloven

Vi er opptatt av å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold respekteres, både i vår egen virksomhet og i hele vår verdikjede.

project meeting

Bærekraftsmål

Vi har kontinuerlig søkelys på å utnytte våre ressurser godt, forurense minimalt og sette minst mulig økologisk fotavtrykk.

sdg alle

Vi har kontorer fra Tromsø i nord til Vestfold i sør

Vi hjelper deg med å skreddersy og ivareta et anlegg som sikrer et godt og trygt inneklima.

close up hands holding project
close up hands holding project
close up hands holding project
firkanter forside