header-logo

Ditt overskudd er viktig for oss

Noen trenger deg når du kommer hjem fra jobb. Derfor er vårt arbeid viktig.

Squre Bg

Godt inneklima er lønnsomt

Ren luft er helsefremmende og gjør deg mer produktiv enn det du er i rom med dårlig luft. Gode tekniske anlegg og vedlikehold av disse, reduserer energikostnadene. Med komplette tjenester drifter og vedlikeholder vi anlegg i bygg av ulike størrelser. Energi og miljø står sentralt i vårt arbeid.

VENTILASJON

Ventilasjonsanlegg står for 30 prosent av energibruken i næringsbygg

Gjennom regelmessig service og vedlikehold ivaretar vi menneskene og byggets behov, med energibruk i fokus.

Enkle optimaliseringstiltak kan gi store forbedringer og besparelser. Energivurdering er et av flere nyttige tiltak for å avdekke besparelsene.

Vi oppholder oss store deler av døgnet innendørs. Kontroll på inneklima gjennom kartlegging og måling er nødvendig for brukernes trivsel, produktivitet og komfort.

service 10

KULDE

Kuldeanlegg er komplekse og inneholder farlige stoffer som oljer og kuldemedier.

Riktig service og vedlikehold bidrar til å sikre at anlegget er trygt for bruk og ikke utgjør en risiko for lekkasjer eller andre uhell, samt sørger for optimalt temperert inneklima.

Vårt sertifiserte F-gass personell sikrer at lover og forskrifter, deriblant F-gass direktivet ivaretas.

Godt inneklima - den beste investeringen for menneskene

Samarbeidspartner som forenkler hverdagen

Helhetlig tanke for bygget

BYGGAUTOMASJON

Moderne SD-anlegg lar alle tekniske anlegg på bygget snakke sammen, og gjør det mulig å ta i bruk smarte løsninger som for eksempel prognosestyring og smartvokter.

Vi tilbyr automatikk, SD-anlegg og energiovervåking tilpasset dine anlegg.

Web-baserte SD-anlegg lar deg overvåke og drifte alle tekniske anlegg på bygget ditt fra hvor som helst og når som helst.

I tillegg til vår egen Arrigo plattform, har vi partneravtale med Iwmac.

service 11
Service12

LØNNSOMT SAMARBEID

  • Kundetilpasset service
  • Rask og god dokumentasjon etter endt arbeid.
  • Forbedringsforslag på «lavthengende frukter» – enkle tiltak, store besparelser
  • Rådgivende samarbeidspartner – optimalisering som spiller kunden god
  • Kundeansvarlig, én kontaktperson – effektiv kommunikasjon
snakkeboble

Godt inneklima er lønnsomt! La oss ta en uforpliktende prat.

service 09

Jobb hos oss

Medarbeiderne våre er selskapets viktigste ressurs. Når vi trives på jobb, kan vi fortsette å yte god service for kundene våre.

Se ledige stillinger

Våre referanser

Viken fylkeskommune: ENØK tiltak for Viken Fylkeskommune. Vi utfører en rekke energitiltak på et vesentlig antall skoler. Vi bygger bl.a. om aggregater med kammervifter og roterende gjennvinnere. Beregnet energibesparelse er 680.000 kWh/år.
Vestre Viken Ringerike sykehus: Rammeavtale på ventilasjon og kjøletekniske løsninger inkludert F-gass. Sykehuset har også fått levert komplette ventilasjonssystemer for to avdelinger.
ISS: Bryn Byggklima har rammeavtale med ISS for tekniske tjenester (ventilasjon). Vi har faste serviceavtaler med noen av deres kunder, samt at vi kan benyttes til ulike oppdrag og tjenester på alle lokasjoner gjennom å være en av deres foretrukne samarbeidspartnere. ISS tilbyr fasilitetsstyring og integrerte tjenester. De hjelper kunder med å administrere og opprettholde deres eiendommer og fasiliteter på en effektiv måte.
Malling & Co: Malling & Co har oppgradert Karl Johans gate 14 med nytt Iwmac SD-anlegg. Vi har bistått med installasjon og integrasjon av eksisterende tekniske anlegg. Med Iwmac SD-anlegg kan de som drifter bygget følge med og fjernstyre de tekniske anleggene.
Utdanningsforbundet: Rehabilitering og energioptimalisering: I forbindelse med oppussing og oppgradering av lokalene bistod vi Utdanningsforbundet med ombygging av vifter i ventilasjonsaggregater til EC-vifter, installasjon av VAV-spjeld med styringssystemer, og ombygging av kjølemaskiner til frekvensstyring.
Færder kommune: Vi har rammeavtale med Færder kommune på ventilasjons-arbeider og anlegg med varme/kjølemedier. Der utfører vi oppdrag på mange ulike typer bygg, bl.a. sykehjem og skoler. I samme rammeavtale utføres det årlige F-gass kontroller på anlegg som er omfattet av myndighetskrav.
Viken fylkeskommune: Vi har rammeavtale som består av service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Avtalen omfatter alle eiendommer som fylkeskommunen eier.
Jotun AS: Jotun en verdensledende produsent av maling. Vi har levert ventilasjonsanleggene til hovedkontoret og Forskning og utviklingsenteret (FoU) på Gimle i Sandefjord. Bygget er på ca. 34.4000 m2. Hovedkontoret har kapasitet til ca 650 mennesker og er miljøsertifisert iht. Breeam-NOR. Vi har også serviceavtale på anlegget.