header-logo

Ren omsorg

I noen rom er det helt vitalt at luften er ren. Vi har sørget for dette i snart 40 år.

Squre Bg

Vekt på kompetanse

Våre renluftstkenikere er CTCB sertifiserte, og resertifiseres regelmessig. I tillegg til kurs/sertifisering fra leverandører og samarbeidspartnere, får alle ansatte utdanning i regi av R3 Nordic. De er alle godt utstyrt med et bredt spekter av kalibrerte måle- og testinstrumenter. Alt vi gjør en sporbart.

Et renrom er et spesielt designet og konstruert rommiljø. Luftkvaliteten og nivået av partikler, mikroorganismer, kjemiske forurensninger, temperatur og fuktighet er strengt kontrollert og vedlikeholdt. Slik beskyttes mennesker, produkter og miljø mot kontaminasjon.

LABORATORIUM

Vi prosjekterer og leverer komplette løsninger for avtrekkskap og laboratorium/renroms ventilasjon, slik at man oppnår en hensiktsmessig og optimal sikkerhet. Nøyaktig og hurtig tilpasning av lufthastighet og romtrykk er en ideell metode for å begrense spredning av farlige luftpartikler, og til å holde kliniske miljøer rene for forurensede påvirkninger.

Vi har kompetanse på alle typer laboratorieautomatikk, og er representanter for Netavent Uranos.

SERVICE OG VALIDERING

Vi tilbyr service og validering av rene rom og soner, operasjonsstuer, isolat, LAF enheter, sikkerhetsbenker, isolatorer, avtrekkskap etc.

Vi tar ansvar for å ivareta sikkerheten, samt påse at lover og forskrifter er ivaretatt.

Noen av testene vi tilbyr er luft- og trykkmålinger, integritetstest av filter med fotometer, safe change av hepafilter, partikkelmålinger, mikrobiologisk kontroll (CFU målinger) og dekontaminering.

Din sikkerhet, vårt ansvar

God og sporbar dokumentasjon

Sertifisert personell

DEKONTAMINERING

Dekontaminering er en prosess for å eliminere bakterier, virus, sopp og sporer i rom og på overflater. Det er mye brukt i medisinske, farmasøytiske og biotekniske miljøer for å opprettholde sterilitet, men også for å forebygge og stoppe utbrudd av virusinfeksjoner på sykehus og helseinstitusjoner.

Vi benytter og leverer desinfiserings-teknologi med hydrogenperoksid fra Bioqell. Bioquell er en anerkjente aktør internasjonalt, og deres produkter benyttes i miljøer der det stilles de strengeste krav til dekontaminering (6-log reduksjon, EN 17272)

Korrekt prosedyre og opplæring er avgjørende for å sikre effektiv dekontaminering og sikkerhet for operatører. Vi har sertifisert personell for salg, service og support.

PRODUKTER

Vi leverer de fleste relevante produkter, inkludert service og validering, der styring av luft er en vesentlig faktor for sikkerheten for menneske, produkt og miljø:

  • Isolatorer, positiv-trykk og negativ-trykk
  • Sterilitetstest isolator
  • Hanskeboks etter kundespesfikasjoner
  • Sikkerhetsbenker, LAF-benker
  • Avtrekkskap
  • Operasjonstak/LAF-tak
  • Punktavsug og sugeskjermer fra Flexoduct fra JRV
  • Hepafilter
snakkeboble

Er sikkerheten ivaretatt hos deg? Ta kontakt for å høre hva vi kan gjøre for deg.

snakkeboble

Energikostnadene øker. Antibiotika-resistensen likedan. Svaret er Lo-No: Ventilasjonsløsninger for kliniske miljøer med opptil 30% lavere energiforbruk og ultraren luft.

Lo

Low energy consumption

No

No bacteria

service 09

Jobb hos oss

Våre renluftsspesialister jobber utelukkende med løsninger der luft beskytter mennesker, produkt eller miljø. Vårt renluftsteam har mange spennende og variete oppgaver, og deres høye kompetanse innen faget er en vesentlig suksessfaktor.

Våre referanser

Operasjonstak: Vi validerer regelmessig LAF-tak (alle løsninger og produkter), og har levert LAF-tak til flere sykehus. Takene gir opptil 30% redusert energibruk. Lave bakterienivåer – CFU nivå under 5 CFU/m3 luft. Høy renromsklasse ISO klasse 5 (i hvile), i henhold til ISO 14644-3. Høyfilterklasse HEPA-filter, klasse H13, H14, U16 i henhold til EN 1822. Store filterflater gir svært lave trykkfall, fra 50 Pa og oppover.
Isolater: Vi har levert isolatorer til Sykehuspaotekene fra Kristiansand i sør, til Hammerfest i nord. Vi har levert både negative og positive isolatorer.
Bioquell dekontaminering: Vi har bemanning som er kurset og tar service på alle enheter levert fra Bioquell. BQ 50 har vi levert til flere sykehus på Østlandet – Tønsberg til Tynset. Alle disse enheter er godkjent i henhold til EN 17272:2020.
Renrom: Vi har god erfaring med bygging av renrom for alle renhetsklasser. Her leverer vi fiks ferdig renrom med alt av ventilasjon, elektro, rørlegger, dørstyring og romstyring. Her utfører vi alle tester som behøves for godkjenning av alle ISO-klasser og GMP klasser. Integritetstest av filter, luftmengder/ hastigheter, Trykk, partikler, CFU målinger.
Nofima – laboratoriumsregulering: Vi leverte, monterte og innregulerte Netavent-skap og soneautomatikk i Nofimas laboratorier. Vi gjennomfører årlig validering av samtlige skap og soner for å ivareta sikkerheten, samt å sikre et lavere energiforbruk.