Bryn Byggklima, avdeling Renluftsteknikk er en av de ledende bedrifter innen fagfeltet renluft/renrom.Vi har jobbet med renluftsteknisk arbeid i markedet siden 1980, og har derfor lang og bred erfaring.

Vi har mange dyktige serviceingeniører, og alle serviceingeniører hos oss er CTCB sertifiserte renroms testere på profesjonelt nivå. I tillegg resertifiserer vi alle hvert 5 år, for å opprettholde et høyt kunnskapsnivå på de ulike standarder og prosedyrer. Utover praktisk gjennomføring av prosjekter og leverandørrelatert opplæring, så har alle ansatte deltatt på kurs og etterutdanning i regi av den nordiske R3 foreningen. Vi jobber kontinuerlig med å holde oss faglig oppdatert i gjeldende normer og standarder som gjelder for vårt arbeid, inkludert ISO 14644, NS EN 1822, EU GMP, PICS etc.

Bryn Byggklima, avdeling Renluftsteknikk anvender og kan alltid dokumentere kalibrerte instrumenter. Alt utført test/service arbeid er sporbart og blir dokumentert i protokoller/rapporter.

 

* Vi tilbyr servicetjenester og validering på renrom og renromsinstallasjoner som:

– Avtrekkskap, sikkerhetsbenker, isolatorer
– LAF-tak (operasjons tak)
– LAF-enheter (produksjonslinjer)
– Sluttfiltere og Safe Change
– Komplett validering av renrom
– Partikkelmålinger
– Test av terminalfilter
– Bytte og test av HEPA filter
– Dekontaminering
– Mikrobiologisk kontroll (CFU)
– Utarbeide protokoller

* I tillegg til service og validering, utfører vi rådgivning, prosjektering og evt. bygging  av renromstekniske prosjekter.