header-logo

Overlat det tekniske til oss

Vi mennesker trenger et godt inneklima for å holde oss sunne og yte vårt beste på jobben, på skolen – alle stedene vi oppholder oss i livet.

Squre Bg

Vi er en samarbeidspartner

Sammen med deg vil vi skreddersy løsninger og levere tekniske anlegg som bidrar til et godt inneklima i ditt bygg, og vi blir gjerne med på prosjektet fra tidlig fase. Vi fokuserer på at våre installasjoner skal ha lavest mulig energiforbruk.

PROSJEKTER

Vi hjelper deg med et hvilket som helst prosjekt!

Nybygg, rehabilitering eller spesial-prosjekter – vi har kompetansen.

Ikke noe prosjekt er for komplekst, og ikke noe prosjekt er for lite.

kompetanse
service 06

BYGG OG KUNDER

Alle typer bygg.

Næring, kultur og idrett, industri, sykehus, sykehjem, skoler, barnehager, restauranter mm.

Alle type kunder.

Offentlig og private. Totalentreprenører, eiendomsforvaltere, gårdeiere, driftspersonell, leietagere m.m.

Komfortabelt inneklima, økt produktivitet

Godt inneklima, god helse.

God luft, bedre fokus

KOMPETANSE

Hos Bryn har faglig kompetanse alltid vært en ledestjerne. Prosjektet leveres med rett kvalitet, til rett pris og tid. Vi er stolte av kvaliteten på prosjektene vi leverer fra oss, og det er en målsetning for oss at kunden skal få noe mer enn forventet!

Dette kan vi bare oppnå gjennom engasjerte og kompetente medarbeidere.

service 08
kontor

FOLKA VÅRE

«Bryn var en aktiv deltager i gjennomføringsfasen, og viste god fleksibilitet»

«Bryn Byggklima gjennomførte en meget god koordinering mot de andre tekniske fagene og gjorde dermed Skanska sin koordinering enklere»

«Bygget ble overlevert til en meget godt fornøyd byggherre, til avtalt tid, riktig kvalitet og pris» 

– Thomas, SKANSKA

Vi er skikkelig stolte av alle som er ansatt hos oss. Det er de som er det bankende hjertet i vår organisasjon.

snakkeboble

Har du et prosjekt i tankene? La oss ta en prat.

service 09

Jobb hos oss

Sammen med deg vil vi skreddersy løsninger og levere tekniske anlegg som bidrar til et godt inneklima. Vi fokuserer på at våre installasjoner skal ha lavest mulig energiforbruk.

Se ledige stillinger

Våre referanser

Telenor: Ombygging av ventilasjon i bygg A og B, og ny ventilasjon i treningssenter i bygg J. Ombyggingen omfattet endring fra konstant luftmengde, til variabel luftmengde i alle etasjer.
Asker Panorama: Vi prosjekterte og leverte ventilasjonsanlegg over et areal på 17 000 m2. Asker Panorama er et BREEAM-NOR Excellent-bygg – Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg.
Frost eiendom: Prosjektleder Frank Asplund med driftsleder Raymond Bjørstad hos Frost eiendom. "Ny ventilasjon i kantine og cateringkjøkken. Tidligere gikk avtrekk over tak uten gjenvinning. Ny kjøkkenhette og nye aggregater med gjenvinning av avtrekksluft vi motstrømsveksler. Dette gir oss store energibesparelser."
Hegg skole: - Bygget er konstruert for å ha et lavt energiforbruk. Vi leverte og installerte avtrekk, kjøling på tekniske rom, og ni systemer for ventilasjon. Automatiseringer, sentral driftsstyring og VAV-funksjoner for rom med variabel luftbelastning var en del av prosjektet. Total mengde behandlet luft er ca. 105 000 m3/t.
Tromsø lufthavn: Den nye terminalen vil få store åpne arealer, med synlige føringer i de fleste publikumsarealene. Det brukes kombinert VAV- og CAV-anlegg. Eksisterende terminal skal rehabiliteres for å tilfredsstille dagens krav til luftmengder. Noen av de eksisterende ventilasjonsaggregatene skal gjenbrukes, men det bli også levert nye. Prosjektet skal gjenspeile designutrykket som etableres i ny terminal – synlige kanalføringer med perforerte kanaler i galvanisert utførelse. Luftmengde 91.000 m³/h.
OSL tårn: Levering og montering av komplett luftbehandlingsanlegg som tar en mengde på 10 500 m3/t. OSL fikk også automatikk og romsystemer oppkoblet til SD-anlegg hos Oslo lufthavn, og dataromkjølere.
Røykenbadet: Tre avfuktningsaggregater, syv luftbehandlingsaggregater hvorav to stk. med avfuktingsfunksjon, og tre omluftsystemer – ble levert og installert på Røykenbadet. Ventilert areal er 9000 m2.
Kappa Bioscience: En ledende aktør innen vitamin K2-industrien og bidrar til å forbedre helse og velvære gjennom kosttilskudd og berikede matvarer som inneholder dette viktige næringsstoffet. Vi har etablert nye ventilasjonssystemer i både ny bygningsmasse og eksisterende. Utover grunnventilasjon så er det etablert et punktavsugsystem og et nødavtrekkssystem.