header-logo
faq

HMS Policy

Vi skal prioritere arbeidet med HMS på lik linje med strategi, planer for drift, markedsføring, økonomi og administrasjon.

Ved et systematisk HMS-arbeid vil bedriften beskytte de ansattes helse og arbeidsmiljø. En gjennomgående sikkerhetstenking, god tilgang på og riktig opplæring i bruk av teknisk utstyr og personlig verneutstyr er HMS-faktorer som har vår største oppmerksomhet for å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø for de ansatte på bygge- og anleggsplasser.

Bryn Byggklima har verneombud på alle kontorsteder og et AMU-utvalg med tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.

Samfunnsansvar og myndighetskrav

Bryn Byggklima skal gjøre sitt beste for å tilfredsstille de krav som blir stilt til oss. Ved et systematisk HMS-arbeid vil vi beskytte mot skader på det ytre og det indre miljø. Vi krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Vårt mål er å sørge for et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt. En sunn forretningsfilosofi innebærer samfunnsansvar.

Ærlighet, rådgiving, gode tekniske løsninger og godt håndverk som skaper merverdi for kunden utover minstekrav bidrar til lavere energibruk, bedre innemiljø og økt kundetilfredshet. For å understreke miljøfokuset er nå alle avdelinger i Bryn Byggklima Miljøfyrtårnsertifisert og vi er i tillegg opptatt av at våre underleverandører fremviser god etikk og ivaretar arbeidstakerrettigheter i hele leverandørkjeden. Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen vil vi følge opp at våre leverandører dokumenterer miljøtiltak i egen virksomhet.

Bryn Byggklima sitt viktigste bidrag til miljøet er de løsninger og systemer vi til daglig leverer og vedlikeholder for våre kunder.

Vår visjon er

• at våre ansatte ikke skal utsettes for skader og ulykker i jobb
• å legge til rette for et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt samarbeid
• å bidra til sunt, ytelses- og trivselsfremmende inneklima hos våre kunder
• å redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning gjennom gode løsninger i alle våre prosjekter

Vi har kontorer fra Tromsø i nord til Vestfold i sør

Vi hjelper deg med å skreddersy et anlegg som sikrer et godt inneklima.

close up hands holding project
close up hands holding project
close up hands holding project
firkanter forside