Bryn Byggklima krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Vårt mål er et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt. En sunn forretningsfilosofi innebærer samfunnsansvar.

Ærlighet/rådgiving, gode tekniske løsninger og godt håndverk som skaper merverdi for kunden utover minstekrav bidrar til lavere energibruk, bedre innemiljø og økt kundetilfredshet.

Bryn Byggklima er opptatt av at våre underleverandører fremviser god etikk og ivaretar arbeidstakerrettigheter i hele leverandørkjeden.