Bryn Byggklima AS har siden etableringen i 1985 blitt en betydelig aktør på østlandet innen installasjon og service på klimaanlegg til yrkesbygg.

Bryn Byggklima AS har siden etableringen i 1985 blitt en betydelig aktør på østlandet innen installasjon og service på klimaanlegg til yrkesbygg.

Våre kompetansefelt innen ventilasjon er:

Entreprise, rehablitering, service, automatikk, kjøling og renluftsteknikk.

Bryn Byggklima AS har i dag 6 avdelingskontorer, 1 satelitt kontor og ca 170 ansatte.

Selskapet omsetter for ca 500 mill. eks. mva. Bedriftens hovedkontor ligger i Asker.

 

Styret i Bryn Byggklima AS

Terje Hval (Styreleder)
Gunnar Sveen
Tore Holthe
John Kristian Amundsen
Sverre E. Evans
Harald Walle
Tom Schøyen

Ledelsen

Tom Schøyen Daglig leder Tlf: 416 32 175 tom.schoyen@brynbk.no
Christian Dehn Stabssjef Tlf: 951 44 704 christian.dehn@brynbk.no
Bjørnulf Hannevold Divisjonssjef entreprise Tlf: 903 60 846 bjornulf.hannevold@brynbk.no
Terje Holmberg Divisjonssjef ettermarked Tlf: 932 33 660 terje.holmberg@brynbk.no
Harald Walle Renulftsteknikk Tlf: 918 80 716 harald.walle@brynbk.no