Snarøyveien 30, Fornebu

Ombygging bygg A og B

Periode: August 2012 til desember 2013

Beskrivelse av prosjektet:

I perioden august 2012 til desember 2013 pågår gjennomfører vi ombygging av ventilasjon i bygg A og B. Ombyggingen omfatter endring fra konstant luftmengde til variabel luftmengde i alle etasjer bygg A og B, samt bygging av nytt treningssenter i bygg J.

Vi har med Bravida rør som underentreprenør.