Hegg skole i Lierbyen

Hegg skole
Beliggende sentralt i Lierbyen ca. 4 km. Fra Drammensfjorden nordende.
Eiendommens størrelse er på ca. 7.000 m2.

Skolen/Prosjektet er en 3 parallell skole for i alt 588 elever og 90 ansatte.
Prosjektet omfatter også en kultursal med 258 plasser og en flerbrukshall .

Skolen er bygget som et passivhus og skal også BREEAM sertifiseres i klassen «Very Good»

Skolen er oppfør som en totalentreprise og da med OKK Entreprenør AS som hovedbedrift og vår oppdragiver.

Vårt tilbud ble inngitt sommeren 2013 og skolen ble overlevert sommeren 2015 og da i god tid før skolestart.

Vår kontraktssum var kr. 11.750.000,- eks. mva.

I vår entreprise inngikk automatikk og SD anlegg.

VAV funksjoner inngikk i de fleste anlegg og da for ca. 80 soner. (Rom med variabel belastning)

Tekniske anlegg.

Byggets oppvarmingskilde er fjernvarme fra Lier Fjernvarme AS og denne behandles i eget teknisk varmesentral i plan 3.

Ventilasjonsanlegg.

Skolen arealer ventileres via i alt 9 stk. ventilasjonsanlegg hvor alle er plassert i plan 3/loftetasjen.
I utgangspunkt kan man se på plan 3 som et stort teknisk rom.

Alle store kanaler er ført frem til sjakter i 3 etg. Store føringer er derfor unngått i den enkelte etasje.

I alt er behandlet luft ca. 105.000 m3/h og fordeles som følger:

System 360.01
Betjener Kultursal og Musikkrom
Luftmengde er ca. 15.600 m3/h

System 360.02
Betjener O-Bygg og Atrium
Luftmengde er ca. 12.000 m3/h

System 360.03
Betjener Klasse/Grupperom
Luftmengde er ca. 13.000 m3/h

System 360.04
Betjener klasse/Grupperom
Luftmengde er ca. 9.600 m3/h

System 360.05
Betjener klasse/Grupperom
Luftmengde er ca. 9.600 m3/h

System 360.06
Betjener Flerbrukshall
Luftmengde er ca. 22.000 m3/h

System 360.07
Betjener Klasse/Grupperom
Luftmengde er ca. 11.200 m3/h

System 360.08
Betjener Klasserom
Luftmengde er ca. 7.500 m3/h

System 360.09
Betjener Garderobe/Dusj
Luftmengde er ca. 3.600 m3/h

Øvrige systemer
Avtrekk Keramikk
Avtrekk Maling/Lakk
DX kjøling ITK rom
DX kjøling Lager/Video rom