header-logo

Gjennom våre kunder har vi bidratt med en CO2 reduksjon på 717 tonn.

I en verden som stadig søker etter mer bærekraftige løsninger, har det blitt tydeligere at små valg kan ha store konsekvenser for miljøet. Vi er  opptatt av å bidra med kompetanse og produkter som er bra for våre kunder, men også viktig for vårt felles miljø.

Det kan kanskje virke som at filter er en liten og ubetydelig del av bygningers ventilasjonssystem, men valget av riktig filter kan ha betydelige effekter på både energibruk og miljøpåvirkning.

Ved å konvertere til den nye generasjonen Hi-Flo filter, har våre kunder oppnådd en reduksjon av energibehovet med 2.860.000 kWh. Dette skyldes at disse posefilterne har et nytt og forbedret media. Regner vi Europeiske 251 g/kWh blir det en CO2 reduksjon på 717 860 kg eller 717 tonn. 

Vet du hvor mye bedriften din kan spare ved å bruke den nye generasjonen Hi-Flo filter?

– Prøv denne kalkulator: Hi-Flo | Camfil, og ta kontakt med oss for veiledning og tilbud.

 

Å velge riktig ventilasjonsfilter handler ikke bare om å opprettholde luftkvaliteten, men også om å minimere energitap og redusere belastningen på miljøet. Ventilasjonsfiltre fungerer som barrierer mot støv, partikler og forurensninger i luften. Men ikke alle filtre er skapt like, og valget av riktig filter kan ha stor betydning for luftstrømmen, energiforbruket og dermed også den totale miljøpåvirkningen.

For det første kan ineffektive eller feil dimensjonerte filtre føre til økt motstand i ventilasjonssystemet. Dette resulterer i at viftene må jobbe hardere for å trekke inn luft, noe som fører til økt energiforbruk. På sikt kan dette ikke bare øke driftskostnadene, men også forårsake unødvendig slitasje på ventilasjonssystemet, noe som igjen krever hyppigere vedlikehold og utskiftning.

Videre kan feil valg av filter også påvirke inneklimaet negativt. Dårlige filtre kan slippe gjennom skadelige partikler og allergener, noe som kan påvirke helsen til bygningens beboere. Dette kan føre til økte sykefravær og redusert produktivitet.

På miljøsiden kan feil valg av filter også ha betydelige konsekvenser. Mer energiforbruk betyr økte utslipp av drivhusgasser og økt avhengighet av ikke-fornybare energikilder. I tillegg kan ineffektive filtre føre til økt behov for avfallshåndtering, da de må skiftes ut hyppigere, og dette kan bidra til mer belastning på avfallssystemene våre.

Derfor er det viktigere enn noen gang å velge riktig ventilasjonsfilter. Ved å investere i høykvalitetsfiltre som er riktig dimensjonert for ventilasjonssystemet, kan vi ikke bare forbedre inneklimaet og redusere energiforbruket, men også redusere vår samlede miljøpåvirkning.

I dagens stadig mer bevisste samfunn er det å ta små, men meningsfulle skritt som dette mot en mer bærekraftig fremtid, avgjørende. Så neste gang du vurderer ventilasjonsfiltre, husk at valget du tar kan ha en betydelig innvirkning på både energiforbruket og miljøet. Vi hjelper deg med å finne hva som er optimalt for deg.

Flere nyheter

Vi har kontorer fra Tromsø i nord til Stokke i sør

Vi hjelper deg med å skreddersy et anlegg som sikrer et godt inneklima.

kontnor
Kontnor
service 07