Bryn Byggklima har 3 kjerneverdier som skal være tydelig i alt vi gjør. Vi er en bedrift som kontinuerlig jobber med å bygge en sterk kultur. Gjennom dette skal vi skape et samlet Bryn Byggklima som skaper gode kundeopplevelser.

Visjon:

Din foretrukne inneklimaentreprenør.

Misjon:

Å skape et godt inneklima med lavt energiforbruk, fremtidsrettede løsninger slik at vi tilfører våre kunder verdiskapning.

Verdigrunnlag:

Kunnskap:

Vi jobber kontinuerlig for at våre medarbeidere skal holde et høyt faglig nivå.

Engasjement:

Våre kunder skal oppleve oss som positive og løsningsorienterte.

Raushet:

Hos oss betyr det at vi skal fremstå i all vår fremferd med skikkelighet, åpenhet, respekt og en etisk standard som inngir tillitt hos våre kunder og samarbeidspartnere.