Bryn Byggklima AS overtar Trondheim Luftteknikk AS og Miljøventilasjon AS

Bryn Byggklima AS overtar med virkning fra 1. januar 2017 ventilasjonsbedriftene Trondheim Luftteknikk AS og Miljøventilasjon AS og utvider gjennom dette sin Entreprise og servicevirksomhet utenfor Østlandsområdet.

Trondheim Luftteknikk ble etablert i 1981 og har siden starten hatt hoveddelen av sin virksomhet i Trøndelag og nordover. De er en veldrevet enhet med styrke innen totalentrepriser og bolig. Omsetningen i 2016 var 40 mill. og daglig leder er Kjell Hekkelstrand.

Miljøventilasjon AS ble etablert i 1992 og har hatt sin styrke innen montasje og service i Trøndelag. Omsetningen i 2016 var 16 mill og daglig leder er Tommy Graadal.

Videre har Bryn Byggklima siden 2007 hatt en veldrevet Renluftsavdeling i Trondheim.

Alle bedriftene har gjennom årene hatt gode resultater, solid økonomi og stabil bemanning.

Aktivitetene vil fra 1/1-2018 bli samordnet og lokalisert i Teglgården – Hornebergvegen 7A.

Bryn Byggklima er divisjonert i Entreprise og Ettermarked. Avdelingsleder i Trondheim for Entrepriser vil være Kjell Hekkelstrand, mens Olve Aarhaug vil lede Ettermarked. Og på Renluft finner man Morten Jakobsen som tidligere. Selgere og kjøpere har gjennom oppkjøpsprossene funnet en felles kulturell og strategisk plattform og ser frem til å utvikle virksomheten i Trøndelag ytterligere de kommende årene.