Bryn Byggklima AS har siden etableringen i 1985 blitt en betydelig aktør innen installasjon og service på klimaanlegg til yrkesbygg. Vi har i dag ca 210 ansatte, kontorer 6 steder i det sentrale østlandsområdet samt Trondheim og omsetter for ca 550 millioner i året. Bryn Byggklima AS leverer alle typer ventilasjons-/ kjøleanlegg, varmepumper og har godkjenning i høyeste tiltaksklasse for vårt fag. Firmaets entreprisedivisjon kjennetegnes av høyt teknisk kompetansenivå innen spesielt totalentrepriser og et effektivt gjennomføringsapparat med fast ansatte dyktige montører. Både firmaet som helhet og avdelingen i Trondheim er inne i en positiv utvikling med stor oppdragsmengde og har behov for en tekniker med innregulerings-/igangkjørings-/avslutterkompetanse:  

Anleggstekniker  

Entrepriseavdelingen i Trondheim består av avdelingsleder, 4 prosjektledere og 14 egne ansatte baser/montører og sitter samlokalisert med Ettermarkedsavdelingen og Renluftsavdeling, totalt ca 37 personer. Entrepriseavdelingen har godt markedsgrep i nærmiljøet og gjennomfører både små og store nybygg og rehabiliteringsprosjekter. 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være: 

 • Igangkjøring av nye anlegg 
 • Klargjøring av tekniske rom og aggregater, merking og instrumentering 
 • Bistå prosjektleder i avslutningsfasen av prosjekter  
 • Feilsøking og følge opp reklamasjoner 
 • Innregulering av ventilasjonssystemer inkl behovsstyrte anlegg  
 • Funksjonstesting og feilsøking 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra innregulering, service, igangkjøring av ventilasjonsanlegg. Manglende erfaring kan kompenseres med opplæring 
 • Teknisk innstilt og løsningsorientert 
 • Ønske om egenutvikling 
 • Systematisk og strukturert 
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team. 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr: 

 • Nødvendig opplæring 
 • Gode muligheter foutvikling  
 • Et aktivt og godt bedriftsmiljø med trivelige kolleger 
 • OTP og gruppelivsforsikring i Storebrand, bedriftshelsetjeneste 
 • Konkurransedyktige betingelser 

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med  

Kjell Hekkelstrand, avdelingsleder Trondheim Entreprise (kjell.hekkelstrand@brynbk.no), mobil 407 23 790 

Kortfattet søknad med CV merkes "Tekniker Trondheim Entreprise" og sendes pr. mail til: soknad@brynbk.no  

Alle søknader blir behandlet fortløpende, søknadsfrist 23.05.2019