TEK10 setter opp en minimumsstandard for ventilasjon, og det vet vi blir standard i en presset bransje

Ingeniør Arne Kobbeltvedt har skrevet en artikkel der det belyses hva TEK10 vil bety for inneklima i leiligheter som bygges etter TEK10.

Les artikkelen her: TEK10 – en helserisiko i nye leiligheter?