Avdeling Renluftsteknikk har lang erfaring innen validering, service og vedlikehod på LAF-benker og renrom i henhold til gjeldende standarder.

Kravene til kontroll øker stadig og vårt spesialfelt er klassifisering, kontroll og vedlikehold av:

* Rene rom og soner.
* LAF enheter
* Laf-/sikkerhetsbenker.
* Isolatorer
* Avtrekkskap

Reromsvalidering2

I tillegg yter vi følgende tjenester:

* Bytte av filter
* Test av terminalfilter
* Integritetstest med fotometer
* Safe Change av filter
* CFU målinger
* Partikkelmålinger * Dekontaminering

Sikkerhet for rett funksjon gis gjennom:

* En kompetent stab med lang og bred erfaring innen service og test av renluftsutstyr. .
* Alle serviceteknikere er profesjonelt sertifisert renroms testere. CTCB.
* Moderne kalibrerte instrumenter.
* Komplett dokumentasjon med eventuelle tiltaksforslag.