onisering4Bentax – metoden er en enkel og billig metode å rense luften på hvor lukt og bakterier reduseres. Systemet påvirker luftens oksidasjonsevne, og metoden er miljøriktig lavenergi uten bruk av kjemiske tilsatser eller fremstilling av ozon.

Vårt ioniseringssystem er levert i Norge siden 1987 og har vært gjennom en kontinuerlig utvikling.

Systemet kan behandle luft i mindre anlegg som pumpestasjoner for kloakk så vel som større anlegg med store luftmengder.

For ytterligere informasjon se: www.ekoion.se