RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg over hele landet ivaretar RENAS innsamlin

gsansvaret til mer enn 3000 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

RENAS skal på en kostnadseffektiv måte samle inn og behandle så mye EE-avfall at vi oppfyller alle myndighetskrav.
Vi skal gjennom vår innsamlingsmodell stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere EE-avfall til godkjente mottak.
Vi skal gjennom utforming og oppfølging av våre kontrakter med innsamlere og behandlingsanlegg sikre at avfallet behandles i henhold til myndighetskrav slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.