Ingen ting varer evig. Ei heller et topp moderne klimaanlegg. Kvalifisert forebyggende vedlikehold er en forutsetning for optimal drift av klimainstallasjoner. Vi har i de senere år lagt mye ressurser i å bygge opp en tverrfaglig, rådgivende ettermarkedsavdeling for å kunne tilby forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av klimaanlegg og øvrige byggetekniske installasjoner. Vår målsetning er at våre kunder skal oppnå optimal drift samt et godt innemiljø.

IMG_0121