Rammeavtale på ventilasjons- og kjøletekniske tjenester

Leveransen gjelder kjøp av ventilasjons- og kjøletekniske tjenester knyttet til drift- og vedlikehold av Ringerike Sykehus, samt nyinvesteringer i begrenset omfang. Anskaffelsens formål er å sikre Vestre Viken – Ringerike Sykehus tilgang til denne tjenesten med tilhørende varer når behovet måtte oppstå.

  • Rammeavtale på ventilasjonstekniske tjenester siden 2013
  • Rammeavtale på kjøretekniske tjenester inkl F-Gass siden 2015
  • Levert komplett ventilasjonssystem for nytt akuttmottak i 2016. verdi 520.000
  • Levert komplett ventilasjonssystem for avd. «mor og barn» i 2017. verdi 550.000