Rammeavtale for VVS tjenester og materiell

Avtalen inneholder service og vedlikeholdstjenester på ulike lokasjoner, og består av følgende:

  • Varmeanlegg & Sanitær
  • Kjøling
  • Ventilasjon
  • Rør
  • Byggautomasjon/SD anlegg

På rør-service benytter vi en av våre dyktige samarbeidspartnere.