Rehabilitering og optimalisering

I forbindelse med oppgradering og oppussing av lokaler til Utdanningsforbundet har Bryn Byggklima i samarbeid med IPS utført energioptimalisering av ventilasjonsanlegg, dette har vært utført i flere prosesser, og det var en av våre dyktige serviceingeniører som hadde ideen til prosjektet og sådde dette inn til Utdanningsforbundet.

Prosjektet besto av følgende:

  • Ombygging av vifter i ventilasjonsaggregater til EC vifter.
  • Installasjon av VAV spjeld, samt at vi tok med oss IPS inn i prosjektet, som leverte og montert styringssystemer til VAV og varmeanlegg.
  • Ombygging av kjølemaskiner til frekvensstyring.