Ruseløkkveien 14-16, Oslo

Etter en svært omfattende rehabilitering og påbygging har Advokatfirmaet Schjødt omsider fått sitt «eget» godt profilerte hoved-kontor i Vika. Nå skreddersydd for egne behov – og dimensjonert for ytterlige vekst.

Schjødtbygget er ikke én gateadresse, men to; Ruseløkkveien 14 og 16. Skal man ha representative – og kommunikasjonsnære – arealer, er hjørnekomplekset ut mot Konserthusplassen uovertruffen.

Alt revet ut

Kontor- og næringsbyggene i Ruseløkkveien 14 og 16 er en del av Storebrands store eiendomsportefølje. Bortsett fra oppgraderinger for enkelte leietakere, er det ikke foretatt totalrehabiliteringer siden de sto ferdige i 1967.

‒ Nå ble alt revet ut, og bare fasadeskallet med dekker, søyler og dragere sto igjen. All gammel isolasjon og asbest er fjernet. Fra arealene som Schjødt leier i tredje etasje og opp til åttende etasje er alt nytt. Unntaket er vinduene som var blitt skiftet i et tidligere fasadeprosjekt, sier Anders Sletten, prosjektsjef i Storebrand Eiendom.

Ruseløkkveien 14 og 16 har fått henholdsvis en og tre ekstra etasjer, hvorav førstnevnte er inntrukket – dessuten er det et teknisk rom på taket.

Lave høyder

‒ En utfordring man møter i rehabprosjekter er at etasjehøydene er definert. Himlingshøydene var ikke forenlige med dagens krav til teknikk, eller til leietakers ønsker og behov. Derfor var det en fordel at alt ble rensket ut, slik at vi kunne prosjektere fra bunnen av og slapp å måtte la tekniske føringer krysse hverandre. Det ville tatt enda mer av høyden, sier Finn Dahlen i Fokus Rådgivning.

Det tekniske rommet på taket av Ruseløkkveien 14 forsyner nå via fire sjakter hele dette bygget. I nabobygget var det ikke mulig å bygge et teknisk rom på taket. Her er det desentraliserte tekniske rom i hver etasje mot vest. At hver betjener kun en etasje reduserte høydebehovet i himlingen.

‒ Schjødt hadde uttrykt klare preferanser på optimaliserte himlingshøyder. Det ga prosjektet en ekstra utfordring at de også ønsket at sjuende etasje, der det var lavest himling, skulle være møteromsavdeling med auditorium. Slike arealer krever i utgangspunktet enda bedre ventilasjon, så det ble mange møter med kreative løsninger for å få det til, påpeker Dahlen.

Hjørnegården i Vika har et mangfoldig innhold. Her ligger en kino, nattklubb, næringsarealer i første etasje, og parkering i tre etasjer under bakkenivå. Inkludert nye og rehabiliterte arealer fra tredje etasje og opp, er prosjektet på 7.165 BTA. Schjødt disponerer også egne treningsfasiliteter i U2, og har en opsjon på arealer i andre etasje som også er rensket og klargjort for en ny leietaker.

Ny fasade

Glassfasaden i Ruseløkkveien 16 er helt ny. Den var opprinnelig tenkt å ligge utenpå eksisterende fasade som et skall, også i påbygget fra sjette etasje og opp. Glassfasaden skulle fremstå uavbrutt, som en helhet mellom eksisterende og nye etasjer.

Miljøklasse neste

‒ Vi jobber nå målbevisst for å få Schjødtbygget miljøklassifisert innenfor BREEAM-NOR. Det blir i så fall et av de første rehabiliterte byggene i Norge som klarer det, bekrefter Sletten fra byggherre Storebrand Eiendom.

BrynByggklima sin leveranse på Ruseløkkveien 14-16.

Vi leverte 12 aggregater med samlet luftmengde 95 000 m3/h. 1150 kw kjøling foredelt på 2 isvannsmaskiner og et komplett automatikkanlegg med romregulering og SD anlegg. Vi måtte grunnet store internlaster inn med kjøling via kombibaffler i alle kontorer og møterom. Dette ble kombinert med romregulering med VAV både på møterom og på kontorer for å få oppfylt krav om energimerke B.

Prosjektet var et spennende, men krevende prosjekt med tanke på utfordringer på himlingshøyder som nevnt over. I tillegg var det noen utfordringer med tanke på at det var et bygg i drift (kino og butikker i 1.etg) samt at man til stadighet fant overraskelser når det ble revet gammel innredning inne i bygget.

Etter at prosjektet var ferdig og leietaker flyttet inn, gjorde Storebrand Eiendom en grundig evaluering av prosjektet med spørsmål til alle som hadde vært involvert i prosjektet på alle mulige måter. 23 forskjellige aktører ble purt om sine erfaringer i prosjektet og dette medførte igjen til at Bryn Byggklima ble utnevnt til BESTE ENTREPRENØR på prosjektet. Dette basert på at vi til en hver tid holdt fremdriften, var ærlige og redelige samt var en stemningsskaper i byggemøter og ute på plassen….

Dette har vært en medvirkende årsak til at vi nå har fått prosjektet med å bygge om Vika Kino i 1.etg på det samme bygget og forhåpentligvis vil kunne få lov til å være med Storebrand på nye prosjekt i tiden fremover basert på riktige priser og god gjennomføringsevne.

Nils Jarle Goffeng, Oslo anlegg