Totalunderentreprise luftbehandling med ansvar for prosjektering og utførelse av ventilasjons-, klimainstallasjoner.

Byggherre: Røyken Eiendom AS
Adresse: Bassengveien 1, 3440 Røyken
Ventilert areal: 9000 m² BRA
Krav: TEK 10

 

Det er totalt levert 3 avfuktningsaggregater, 2 luftbehandlingsaggregater med avfuktningsfunksjon, 5 luftbehandlingsaggregater og 3 omluftsystemer til Røykenbadet.

Svømmehallen blir ventilert med 3.stk avfuktningsaggregater hver med en luftmengde på 19.000 m3/t. Avfuktningsaggregatene er tilknyttet felles kanalnett. Tilluft tilføres via rister ved vindusfasade og avtrekk via sentrale avtrekksrister. 3 stk. omluftsystemer hver med en luftmengde på 6.000 m3/t er med på sikre god omrøring av luften og et godt inneklima i hallen. Bassengteknisk rom ventileres med 2 egne aggregater med avfuktningsfunksjon total luftmengde 6.000 m3/t. Eget luftbehandlingsaggregat med luftmengde 6.000 m3/t er installert for å ventilere hulrom mellom yttertak og svømmehall, aggregatet ivaretar et lite overtrykk for å ivareta fuktskille mot yttertak.

Det er i tillegg levert egne aggregater for helsedelen luftmengde 18.000 m3/t, treningssenter luftmengde 24.000 m3/t, garderobe/ administrasjon luftmengde 12.000 m3/t og kjøkken luftmengde 5.200 m3/t.

 

Les meg om prosjektet her