Oslo lufthavn (OSL) - Utvidelse av tårn- og sikringsbygg

Delte entrepriser (programanbud)

Levering og montering av komplett luftbehandlingsanlegg

Levering av komplett automatikksystemer og romstyringer oppkoblet mot SD anlegg OSL

Levering og montering av dataromskjølere for ny datasentral