Omfattende ombygging av Nordea Bank sitt hovedkontor

Nordea Nordea Bank Norge AS har bygd om sitt hovedkontor i Norge, Essendropsgate 5-7-9.
Hovedformålet med ombyggingen er å oppgradere byggene til moderne og mer plasseffektive kontorarealer. Totalarealet som er bygd om er på 32.155 m².

Bryn Byggklimas totalentreprise inkluderer 11 stk luftbehandlingsanlegg med nye aggregater og total luftmengde på ca 150 000 m3/h, 8 stk luftbehandlingsanlegg med eksisterende aggregater og total luftmengde på ca 168 000 m3/h.

Hovedsakelig er luftbehandlingsanleggene behovstyrte, med aktive kombibaffler i himling. Totalentreprisen inkluderer også dataromkjøling og sentralstøvsugeranlegg. Kontraktsummen er på kr. 28 510 494,- eks mva.