Patogen prosesshall

Laboratoriet har et areal på ca 200 m2 som ventileres med hele 9000 m3/t.Lokalene skal til enhver tid være i undertrykk og alle medier som luft og vann behandles eller filtreres før de slippes ut av bygget. Avtrekksluften filtreres med HEPA-Filter og alt avløpsvann autoklaveres.Bryn Byggklima har levert ventilasjonsanlegget med spesialfunksjoner for å ivareta krav til sikkerhet for personale og ytre miljø.Det er installert egen romtrykkstyringsautomatikk av fabrikat Netavent og  HEPA-Filter system med dekontamineringsarrangement.Bryn Byggklima  gjennomfører årlig et komplett vedlikehold på ventilasjonsanlegget for å opprettholde sikkerhetsfunksjonene.