Kontroll av avtrekkskap og soneautomatikk

Bryn Byggklima har levert, montert og innregulert Netavent skap – og soneautomatikk i Nofimas laboratorier.

For å ivareta sikkerheten, samt lavt energiforbruk på laboratoriene, gjennomfører vi årlig validering av samtlige skap og soner. Dette utføres av erfarne renluftsteknikere med spesialkompetanse på laboratorieautomatikk.