Komplett nytt luftbehandlings- /automatikkanlegg

Prosjektet omfatter følgende ventilasjonstekniske arbeider:

 • Komplett nytt luftbehandlingsanlegg / automatikkanlegg for betjening av 2. til 7. etasje.
 • Etasjene består for det meste av undervisningsrom og noen kontorer.
 • Ventilasjonsanleggene er spesielt utformet med tanke på å oppnå god luftkvalitet og godt inneklima.
 • Det monteres VAV-enheter for behovsstyrt ventilasjon i alle undervisningsrom og møterom.
 • Enhetene styres av styringsenhet for BUS-anlegg. Styringsenhet skal tilknyttes EIB-bus LON-bus
 • Alle rom som er utstyrt med VAV enheter leveres med lyddemper tilpasset VAV
 • Tilluftventiler for omrøringsventilasjon med plenumskammer, spjeld og måleuttak.
 • Avtrekksventiler av type KSO (kontrollverntiler) for kontorer og WC mens undervisningsrom og møterom har sentrale avtrekk med plenumskammer, rister, spjeld og måleuttak.
 • Det leveres 2 stk. GOLD RX 70 – 20 000 m3/h pr. aggregat – som plasseres i nytt teknisk rom på tak.
 • Aggregatene er utstyrt med varmebatteri(fjernvarme) og kjølebatteri (isvann fra eksisterende kjølemaskin)
 • Aggregatene leveres med integrert automatikk og tilknyttes nytt SD-anlegg som leveres av Imtech.
  • Automatikkentreprisen er underlagt vår kontrakt.
 • For data/serverrom installeres det splittkjøling hvor utedeler plasseres på tak over 7 etg.
 • For andre rom med behov for kjøling døgnet rundt, monteres det fancoiler som integreres i himling.
 • Disse tilknyttes høytemperatur kurs fra kjøleanlegget for tørr kjøling.