En vellykket og hyggelig arrangement med hovedvekt på faglig påfyll!

Bryn Byggklima Entreprise har nylig arrangert sin årlige prosjektledersamling!

32 prosjekt- og avdelingsledere, fra alle 7 entrepriseavdelinger, deltok på samlingen. Både eksterne foredragsholdere (Rolf Sørlie mfl fra Swegon og brannrådgiver Stefan Andersson fra Norconsult) og interne krefter bidro.

Temaer var faglig påfyll med hovedvekt på behovsstyrt ventilasjon, brannsikring, gjennomgang av våre nye kvalitetsdokumenter samt presentasjon av ny strategiplan.
Det ble også tid til sosialt samvær og hygge.

Takk til alle som deltok og spesielt de som bidro til å skape et vellykket arrangement!