Vi er opptatt av ditt bygg, og kan tilby flere ulike tjenester som vil optimalisere driften av det.

Bryn Byggklima ser etter optimaliseringstiltak som gir størst mulig drift- og energigevinst for kunden.
Ofte kan de enkle tiltakene være de med størst gevinst. Se noen enkle tiltak listet opp nedenfor:

 

Spar strøm – bytt gjenvinner til RotorX

Det finnes flere ulike typer gjenvinnere i balanserte ventilasjonsanlegg. Forskjellige gjenvinnere dekker ulike funksjoner og behov. Energigjenvinningen varierer over de ulike typene.

Typiske gjenvinningsgrader er:
Roterende: 84%
Kryss/plate: 50-60%
Vann/Glycol: 30-50%

Ved å bytte ut eksisterende kryssgjenvinner med en roterende, vil dette kreve en større og kostbar ombygging av vifter og batterier. Ved å velge RotorX vil man oppnå god gjenvinning (over 80%) på en enkel måte.

 

Kammer- og EC vifter

Vifter er en sentral komponent i alle ventilasjonsanlegg. Den mest vanlige type vifte i dag er direkte dreven kammervifte med motorteknologi, feks EC. Disse har lavt energiforbruk, gir lavere trykk i anlegget, samt generer langt mindre støy og vibrasjon. Direktedrevne kammervifter sammen med enkle trykkstyringer og VAV,  kan gi store økonomiske besparelser i eksisterende anlegg.

Dersom det er behov for å bytte/rehabilitere eksisterende remdrevne vifter , vil det være meget lønnsomt å bytte til kammer/EC vifter. Dette er en enkel prosess, og investeringen tjenes raskt inn igjen.

Gamle takvifter kan også fordelaktig byttes ut med EC-vifter.

Energikostnader til drift av vifter reduseres med ca 30%. I kombinasjon med en enkel trykkstyring av systemet, kan man i mange tilfeller hente ut enda større besparelser!

 

Energitap fra rørkomponenter

Isolering av rør og rørkomponenter  i varmesentraler er ofte mangelfullt utført.

Ventiler, pumpehus etc er ofte uteglemt ved isolering. I energisentraler er det som regel unødvendig høye temperaturer. Dette kan forringe levetiden på teknisk utstyr,  og uønskede driftsproblemer.

Isoleringsproduktet for rørkomponentene er et tekstilbasert isolasjonsmateriale som enkelt pakkes rundt ventiler etc. Dette reduserer energitapet vesentlig, opp til 90% og temperaturen i teknisk rom synker til normale verdier.

Et rimelig og enkelt tiltak, som kan gi betydningsfulle gevinster.