Markedsområde:
Trondheim

Entreprise – nybygg:
Kjell Hekkelstrand – kjell.hekkelstrand@brynbk.no – +47 40 72 37 90

Ettermarked – eksisterende bygg:
Olve Aarhaug – olve.aarhaug@brynbk.no – +47 91 35 61 40

Renluft:
Harald Walle – harald.walle@brynbk.no – +47 918 80 716