Markedsområdet:
Buskerud og Oppland sør

Entreprise – nybygg:
Tom Solberg Hagelsteen – tom.hagelsteen@brynbk.no – +47 91 00 06 95

Ettermarked – eksisterende bygg:
Johnny Moen – johnny.moen@brynbk.no – +47 90 08 52 91

Renluft:
Terje Hegstad – terje.hegstad@brynbk.no – +47 971 49 705