Vi leverer ventilasjons- og klimainstallasjoner og avsugsystemer i de fleste typer bygg som:

 • Ventilasjons – og klimaanlegg
  • Spesial – og renluftsventilasjon for verksted, industri og sykehus
 • Sponavsug-systemer
 • Sentralstøvsugeranlegg
 • Avtrekksystemer verksted/ industri
 • kjøle- og varmesentraler

Vi leverer anlegg for byggautomasjon for de fleste typer bygg.

 • Fjernovervåking
 • EOS (energioppfølgingssystem)
 • Sentral driftskontroll ( SD)
 • Lokal automatisering av ulike typer systemer og anlegg i bygg
 • Romregulering
 • Spesialsystemer