I Bryn Byggklima følger vi utviklingen rundt Corona-viruset tett og tar dette på alvor. Det er etablert en egen beredskapsgruppe som koordinerer all informasjon ut til ansatte og kunder/leverandører. Denne gruppen følger utviklingen tett, og utarbeider handlingsplaner løpende basert på den informasjon som foreligger fra myndighetene.

Vi har innført skjerpede rutiner rundt hygiene og smittevern for våre ansatte og på våre prosjekter iht. myndighetenes anbefalinger/retningslinjer:

Dette betyr at:

  • Vi har høyt fokus vedrørende hygiene og desinfisering, og har sendt ut informasjon med hvordan å forebygge/unngå smitte til alle ansatte.
  • Vi stopper vår reisevirksomhet, og skal gjennomføre alle møter som elektroniske møter. Dette er vår policy til daglig – uavhengig av risiko for virussmitte. Møtevirksomhet med eksterne deltakere i våre lokaler samt vår deltakelse i eksterne møter begrenses til et minimum.
  • De av våre ansatte som er på reise pr. d.d. skal være i hjemme karantene i 14 dager etter hjemkomst.
  • Vi har innstilt all kantinedrift på alle kontorsteder.
  • Vi har økt renhold i våre lokaler. Antibac og munnbind er plassert rundt om på lokasjonene.
  • Vi har tilrettelagt for hjemmekontor for de ansatte det passer for.
  • Vi krever at alle med nedsatt allmenntilstand skal holde seg hjemme.
  • Det er utarbeidet egne retningslinjer for de ulike faggruppene.

Samtidig er vi avhengig av et godt samarbeid med alle våre kunder og samarbeidspartnere. Vi ber derfor om at det legges til rette for nødvendige tiltak for å hindre mulig eksponering og spredning av smitte.

Vi ber om å bli informert dersom våre ansatte er utsatt for økt smitterisiko ute på oppdrag.

Vi følger situasjonen tett og vil tilpasse våre tiltak i tråd med utviklingen.