Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Grønt Punkts medlemmer betaler sitt bidrag til at emballasjen de sender ut på det norske markedet blir samlet inn og gjenvunnet når den er tom.

Gjennom EUs emballasjedirektiv plikter bedrifter som sender varer med emballasje ut i det norske markedet å ta miljøansvar når den er tom. Grønt Punkt Norges regler for medlemskap sikrer at bidraget bare betales én gang.

Bare produsenter som har tatt dette mildjøansvaret kan merke emballasjen med Grønt Punkt®-symbolet. Selskapet Grønt Punkt har hovedlisens i Norge.