Renere luft bidrar til at både mennesker og ventilasjonsanlegg fungerer best mulig.

Et ventilasjonsfilter skal stoppe flest mulig partikler og støv som trekkes inn gjennom et ventilasjonsanlegg. 

Et tett filter krever mer vifteenergi for å dytte luften gjennom filteret.
Filter i ventilasjonsanlegg bør skiftes minimum en gang i året. Da sikrer du et godt inneklima, lavt energiforbruk, og lave driftskostnader.

 

Hi Flo XLT F7 592x592x520 10

Utendørsklimaet i bl.a Oslo kommune har blitt drastisk forverret siden 2001. Forekomster av bl.a kreftfremkallende NOx partikler har skutt i været. Standard filterløsninger ivaretar ikke dette. Ta kontakt med oss dersom du vil ha hjelp til å velge et filter som fjerner  farlige partikler og vond lukt.

 

 

Vi leverer og bytter alle typer ventilasjonsfilter.

Camfil er vår hovedleverandør på filter.
Bilderesultat for Camfil Logo