Renere luft bidrar til at både mennesker og ventilasjonsanlegg fungerer best mulig.

Et ventilasjonsfilter skal stoppe flest mulig partikler og støv som trekkes inn gjennom et ventilasjonsanlegg. 

Et tett filter krever mer vifteenergi for å dytte luften gjennom filteret.
Filter i ventilasjonsanlegg bør skiftes minimum en gang i året. Da sikrer du et godt inneklima, lavt energiforbruk, og lave driftskostnader.

Utendørsklimaet i bl.a Oslo kommune har blitt drastisk forverret siden 2001. Forekomster av bl.a kreftfremkallende NOx partikler har skutt i været. Dagens standard filterløsninger ivaretar ikke dette. SuperFlow Duo fra Interfil er en sikker og god løsning for å fjerne slike partikler. I tillegg fjerner det også uønsket lukt.

 

 

 

 

Vi leverer og bytter alle typer ventilasjonsfilter.

Interfil er vår hovedleverandør på filter.