Bryn Byggklima er opptatt av byggets tekniske anlegg gjennom hele dets levetid

Vår Ettermarkedsavdeling har fokus på drift og vedlikehold av  eksisterende bygg av ulike typer størrelser og kompleksitet. Vi utfører komplette tjenester for å å ivareta byggets funksjoner og levetid for tekniske anlegg. Energi og miljø står sentralt i vårt arbeid.  For våre kunder skal vi være en bidragsgiver med tanke på optimaliseringstiltak. Inneklima skal være godt og i henhold til myndighetenes krav, med et så lavt energiforbruk og så lave driftskostnader som mulig.

 

Frisk luft er en av de viktigste forutsetningene for selve livet, også når vi oppholder oss innendørs.

Godt inneklima er lønnsomt.

Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.

De tekniske anleggene som er i bygg, må være i god stand og fungere optimalt for at resultatet skal bli bra og driftkostnadene lave.