Ventilasjonsentrepriser

I nybygg og ved ombygging/rehabilitering.

Godt inneklima er en forutsetning for at vi mennesker skal kunne yte vårt beste i en hvilken som helst sammenheng. Vi i Bryn Byggklima hjelper deg med å skreddersy et teknisk anlegg som skal være med å sikre et godt inneklima i ditt bygg.
I Bryn Byggklima fokuserer vi på å levere anlegg som med et lavest mulig energiforbruk fjerner lukt og forurensninger, og tilfører frisk filtrert luft for å opprettholde et godt inneklima.

Vi leverer alle typer anlegg, alt fra enkle mekaniske avtrekksanlegg til komplette balanserte klimaanlegg med DCV(VAV) og behovsstyrt ventilasjon.

Våre dyktige ansatte prosjekterer, leder prosjektene, monterer og innregulerer i henhold til enhver tid gjeldende offentlige krav, samt kravene stilt gjennom prosjektets kravspesifikasjon.

Bryn Byggklima As ønsker å være din samarbeidspartner innen ventilasjon og inneklima.
Våre anlegg er typisk å finne i kontorbygg, skoler, barnehager, kjøpesenter, hotell, restauranter, sykehus, laboratorier, sykehjem etc.

Godkjent for ansvarsrett

Godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.