Ventilasjonsentrepriser

I nybygg og ved ombygging/rehabilitering.

Bryn Byggklima As ønsker å være din samarbeidspartner innen ventilasjon og inneklima. I hovedsak leverer vi ventilasjon og klimaanlegg til små og store bedrifter. Våre anlegg er typisk å finne i kontorbygg, skoler, barnehager, kjøpesenter, hotell, resturanter, sykehus, laboratorier, sykehjem etc.

Vi leverer alle typer anlegg, alt fra enkle mekaniske avtrekksanlegg til komplette balanserte klimaanlegg med DCV(VAV) og behovsstyrt ventilasjon.

God luft er en forutsetning for at man lykkes med et godt innemiljø på jobben. Vi hjelper deg med å få et godt ventilasjonsanlegg som sikrer god luftkvalitet inne ved å fjerne lukt, forurensinger og fuktighet hvor vi samtidig fokuserer på å gjøre dette med lavest mulig energiforbruk.

Våre prosjektledere er dyktige på totalentrepriser, generalentrepriser og programanbud.

Vi har egne høyt kvalifiserte og dyktige ventilasjonsmontører som vi benytter vi utførelse-/ gjennomføringsfase av prosjektet.

 

Godkjent for ansvarsrett

Godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.