Vi har kompetanse til å energivurdere- og merke iht Energimerkeforskriften, samt har erfaring med energieffektiv design, oppbygging og drift.

Energimerking_Bygg_u-tekst1Bryn Byggklima utfører rutinemessig energiberegninger / ”ENØK-analyser” for å vurdere lønnsomheten i aktuelle rehabiliteringstiltak. Dette for å finne de riktige tiltak for hvert enkelt bygg og for å gi kunden et riktig beslutningsgrunnlag. Dette kan være tiltak som bytte av automatikk, bytte av varmegjenvinner, ny drifts/styringsstrategi, behovsstyring av ventilasjon etc.

Når rør-, elektro- eller bygningsmessige inngrep i tillegg til ventilasjon og kjøling er aktuelt kan Bryn Byggklima i samarbeid med andre seriøse aktører tilby ”ENØK med resultatgaranti” som en ordning som garanterer en energibesparelse for kunden.

Energivurdering/merking av tekniske anlegg/bygg:
Bryn Byggklima AS har kunnskap og kompetanse til å energivurdere dine ventilasjons- og kjøleanlegg og kan også bistå med å energimerke bygget. Hvis du allerede vurderer energimerking av ditt bygg vil vi anbefale deg å la oss gjennomføre en energivurdering samtidig, da dette reduserer totalkostnaden for deg som kunde.

Ny energiforskrift gjelder for alle bygg.

1) ENERGIMERKING

2) ENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGG –

Hva betyr dette for ditt bygg?

(Ny energiforskrift trådte i kraft 1. januar 2010)

1) Energivurdering av tekniske anlegg i bygg:

– Alle ventilasjons- og klimakjøleanlegg i bygg over 500 m² og/eller en samlet nominell effekt høyere enn 12 kW skal energivurderes hvert 4. år.

– Alle kjeler for olje/gass (fossilt brensel) i bygg over 400 m² skal energivurderes hvert 4. år.

– Alle oljekjeler med kapasitet til å dekke over 2000m² skal energivurderes hvert 2. år.

– Eldre varmeanlegg (15 år) med fossilt brensel skal engangsvurderes.

2) Energimerke (energiattest) hvert 10. år.

– Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest.

– Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest.

– Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert

Ref. ENOVA: http://www.enova.no

Om energimerking: http://www.energimerking.no

Vi vil og kan hjelpe deg!