6 stk fra Renluftsavdelingen skal i høst resertifiseres som renromstestere

Bryn Byggklima sin Renluftsteknikk avdeling ønsker å fremstå som en meget seriøs og pålitelig aktør innen sitt fagfelt

Renluftsteknikkavdelingen har 6 stk sertifiserte testpersoner, og i høst skal alle på resertifisering. Vi gjør en slik resertifisering hvert 5 år, for å være sikker på at våre teknikere er dyktige i sitt fag og holder seg oppdatert i gjeldende prosedyrer og standarder.

R3 Nordic, som er nordisk forening for renhetsteknikk og renerom arrangerer bl.a årlige kurs i å bli  CTCB sertifisert profesjonell renromstester.
Kurset varer i 4 dager og inneholder tema som filter lekkasje testing, luftmålinger, mikrobiologiske luftprøver og dokumentasjon. For å få kursbevis kreves det bestått i både en praktisk og skriftlig eksamen.

Se hjemmesiden til R3 Nordic.

IMG_0244.JPG