FREYR Battery har inngått kontrakt med Bryn Byggklima som skal levere Dry Room for produksjon av halvfaste batterier

Vi har fått æren å ta del av Freyr sitt banebrytende pilotprosjekt, som består av ny fabrikk for semi-solide battericeller.
I dette prosjekt har Bryn Byggklima total-leveranse av Dry Room. Et Dry Room, eller tørt rom er et hermetisk forseglet rom som opprettholder ekstremt lave fuktighetsnivåer med partikkelfiltrering. Rommet er et av de mest kritiske komponenter for produksjon av litiumbatterier.

Leveranse og ventilering av et slikt rom krever gode spesialkunnskaper som Bryn Byggklima har gjennom sin spesialiserte avdeling Renluftsteknikk.

Freyr har store ambisjoner om å utvikle en produksjonskapasitet opp til 43 GWh innen 2025 og opp til 83GWh innen 2028.

Photo: Freyr