Storebrand - Schjødtbygget i Oslo

Bryn Byggklima kåret til beste entreprenør

Bryn Byggklima har nylig avsluttet et større oppdrag på Schjødtbygget i Oslo. Der ble ventilasjonsentreprenøren utnevnt til prosjektets beste leverandør av Storebrand Eiendom.
Bryn Byggklima har levert hele 12 aggregater til bygget. De 12 aggregater med samlet luftmengde 95 000 m3/h, samt 1150 kw kjøling foredelt på 2 isvannsmaskiner og et komplett automatikkanlegg med romregulering og SD anlegg. På grunn av store internlaster måtte man inn med kjøling via kombibaffler i alle kontorer og møterom. Dette ble kombinert med romregulering med VAV både på møterom og på kontorer for å få oppfylt krav om energimerke B.

– Prosjektet var et spennende, men krevende prosjekt med tanke på utfordringer på himlingshøyder. I tillegg var det noen utfordringer med tanke på at det var et bygg i drift (kino og butikker i 1.etg) samt at man til stadighet fant overraskelser når det ble revet gammel innredning inne i bygget, opplyser ansvarlig for prosjektet hos Bryn Byggklima, Nils Jarle Goffeng.

Etter at prosjektet var ferdig og leietaker flyttet inn, gjorde Storebrand Eiendom en grundig evaluering av prosjektet med spørsmål til alle som hadde vært involvert i prosjektet på alle mulige måter.
– 23 forskjellige aktører ble spurt om sine erfaringer i prosjektet. Dette medførte at Bryn Byggklima ble utnevnt til ” Beste Entreprenør ” i prosjektet. Bakgrunnen for denne utnevnelsen kom av at vi til enhver tid holdt fremdriften, var ærlige og redelige, samt var en stemningsskaper i byggemøter og ute på byggeplassen, forteller Goffeng.

– – Dette har vært en medvirkende årsak til at vi nå har fått prosjektet med å bygge om Vika Kino i 1.etg på det samme bygget. Forhåpentligvis vil kunne få lov til å være med Storebrand videre på nye prosjekter i tiden fremover, basert på riktige priser og god gjennomføringsevne.

 

Fakta om bygget:

Byggherre : Storebrand Eiendom

Kontraktstype : Totalentreprise for ventilasjonsarbeider iht NS3431

Kontraktsum: 13 790 000,-

Areal : 7 165 m2

Leveranser: Ventilasjon, Kjøling, Automatikk og Sentralstøvsuger

Leietaker : Advokatfirmaet Schjødt

http://www.vvsforum.no/artikkel/7136/bryn-byggklima-ble-beste-entreprenoer.html