Trondheim Luftteknikk fusjoneres inn i Bryn Byggklima 1.januar 2018

Bryn Byggklima overtar med virkning fra 1. januar 2017 Trondheim Luftteknikk AS, og utvider gjennom dette sin virksomhet utenfor østlandsområdet. Planen er at Trondheim Luftteknikk fusjoneres inn i Bryn Byggklima 1.januar 2018.

Trondheim Luftteknikk ble etablert i 1981 og har siden starten hatt hoveddelen av sin virksomhet i Trøndelag. De er en veldrevet enhet med stabil bemanning og styrke innen totalentrepriser. Firmaet har i dag 16 ansatte og ledes av Kjell Hekkelstrand. Omsetningen i 2016 var 40 millioner. Selskapet har høy kompetanse innen prosjektering og installasjon.

Selger og kjøper har gjennom oppkjøpsprossen funnet en felles kulturell og strategisk plattform og ser frem til å utvikle virksomheten i Trøndelag de kommende årene.