Bryn Byggklima og KVE - Klima Ventilasjon Energi - blir ett selskap

Bryn Byggklima AS overtar med virkning fra 02/01-2015 KVE i Fredrikstad og slår etter hvert sammen sine virksomheter i Østfold. Det skapes gjennom dette en ledende aktør på inneklimasiden med over 350 mill i omsetning og en bred kompetanse innen så vel entreprise- som servicevirksomhet.

40 mill av dette vil være i Østfold hvor man blir en av de ledende aktører.

Klima Ventilasjon og Energi AS ble etablert i 1997 og har siden starten hatt hoveddelen av sin virksomhet i Østfold . De er en veldrevet enhet med stabil bemanning og styrke innen totalentrepriser og service. Omsetningen i 2014 var nær 20 mill og daglig leder er Olav Didriksen.

Selskapet er en veldrevet grunderbedrift med svært god kompetanse innen sitt fagområde hvor de har sentral godkjenning i klasse 3 for ventilasjons- og klimainstallasjon innen så vel prosjektering som utførelse. Dette ønsket man å utvikle videre i samarbeid med en større bedrift hvor valget falt på Bryn Byggklima AS.

Selger og kjøper har gjennom oppkjøpsprosessen funnet en felles kulturell og strategisk plattform og gleder seg til å bevise at 1 + 1 = 3.

 

Bryn Byggklima AS som ble etablert i 1985, er en regional aktør på Østlandet med hovedkontor i Asker samt distriktskontorer i Hønefoss, Oslo, Jessheim, Moss og Stokke. De har de senere år hatt en god vekst samt en solid økonomi , og det er nedlagt et betydelig arbeid innen styringssystemer på bedrifts- og prosjektnivå samt at driften er divisjonert i Entrepriser og Ettermarked. Omsetningen i 2014 var 347 mill og daglig leder er Tom Schøyen.