Enormt potensiale for BIM i byggebransjen

BIM er forkortelse for det engelse uttrykket Building Information Model

BIM er et moderne teknologisk arbeidsverktøy som gjør det mulig med helhetlig koordinering på tvers av fagområder. BIM gir en 3 – dimensjonell modell av en planlagt, ferdigstilt eller operabel bygning.

Tanken er at BIM benyttes gjennom byggets livsløp for å generere bedre bygg, færre feil, billigere bygg, bedre kommunikasjon og bedre beslutningsgrunnlag for kvalifiserte valg.

Bryn Byggklima har testet ut BIM på et av sine prosjekter.

Se BIM artikkel fra VVS forum.