Vi tilbyr automatikk og service for styring av ventilasjon, varme og kjøling.

Bygningsautomatisering er en viktig del av dagens bygninger m.h.t. inneklima overvåkning og energibruk. I tillegg er kravet til integrering av ulike styrings- og driftssystemer en voksende utfordring i moderne bygg. Vi har derfor etablert egen avdeling for integrasjon og byggautomatisering.

Vi benytter i hovedsak produkter/løsninger fra Regin.

Se Regin.se

Bryn Byggklima AS har ett tilbud til de som ønsker ett desentralisert SD-anlegg.