Vi søker en anleggstekniker til vår avdeling Vestfold Entreprise

Tekniker innregulering, igangkjøring, prosjektavslutning (anleggstekniker)

Vestfold Entreprise

Bryn Byggklima AS har siden etableringen i 1985 blitt en betydelig aktør på Østlandet innen installasjon og service på klimaanlegg til yrkesbygg. Vi har i dag ca 165 ansatte, kontorer 6 steder i det sentrale østlandsområdet og omsetter for ca 450 millioner i året. Bryn Byggklima AS leverer alle typer ventilasjons-/ kjøleanlegg, varmepumper og har godkjenning i høyeste tiltaksklasse for vårt fag. Firmaets entreprisedivisjon kjennetegnes av høyt teknisk kompetansenivå innen spesielt totalentrepriser og et effektivt gjennomføringsapparat med fast ansatte dyktige montører. Både firmaet som helhet og avdelingen i Asker er inne i en positiv utvikling med stor oppdragsmengde og har behov for en tekniker med innregulerings-/igangkjørings-/avslutterkompetanse:

Anleggstekniker

Entrepriseavdelingen i Vestfold har et særdeles godt markedsgrep, stabil oppdragsmengde og består av avdelingsleder, 3 prosjektledere og 3 anleggsteknikere. Avdelingen gjennomfører både små og store nybygg- og rehabiliteringsprosjekter og står for både design/prosjektering, utførelse og idriftsettelse. Avdelingen sitter samlokalisert med Ettermarkedsavdelingen i trivelige kontorlokaler på Borgeskogen i Stokke. Her har vi et sterkt fagmiljø med totalt ca 20 personer.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Igangkjøring av nye anlegg
 • Klargjøring av tekniske rom og aggregater, merking og instrumentering
 • Bistå prosjektleder i avslutningsfasen av prosjekter
 • Feilsøking og følge opp reklamasjoner
 • Innregulering av ventilasjonssystemer inkl behovsstyrte anlegg
 • Funksjonstesting og feilsøking

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra innregulering, service, igangkjøring av ventilasjonsanlegg er en fordel. Manglende erfaring kan kompenseres med opplæring
 • Teknisk innstilt og løsningsorientert
 • Ønske om egenutvikling
 • Systematisk og strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Nødvendig opplæring
 • Gode muligheter for utvikling
 • Et aktivt og godt bedriftsmiljø med trivelige kolleger
 • OTP og gruppelivsforsikring i Storebrand, bedriftshelsetjeneste
 • Konkurransedyktige betingelser

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med Bjørn Vidar Ingwall, avdelingsleder Vestfold Entreprise (bjorn.ingwall@brynbk.no, mobil 90592464)

Kortfattet søknad med CV merkes "Tekniker Vestfold Entreprise" og sendes pr. mail til soknad@brynbk.no