Vi søker anleggstekniker til vår avdeling Oslo Rehab

Tekniker innregulering, igangkjøring, prosjektavslutning (anleggstekniker)

Oslo Rehab (divisjon entreprise)

Bryn Byggklima AS har siden etableringen i 1985 blitt en betydelig aktør på Østlandet innen installasjon og service på klimaanlegg til yrkesbygg. Vi har i dag ca 165 ansatte, kontorer 6 steder i det sentrale østlandsområdet og omsetter for ca 450 millioner i året. Bryn Byggklima AS leverer alle typer ventilasjons-/ kjøleanlegg, varmepumper og har godkjenning i høyeste tiltaksklasse for vårt fag. Firmaets entreprisedivisjon kjennetegnes av høyt teknisk kompetansenivå innen spesielt totalentrepriser og et effektivt gjennomføringsapparat med egne ansatte montører. Oslo Rehab (divisjon entreprise) har stor oppdragsmengde og har behov for en tekniker med innregulerings-/igangkjørings-/avslutterkompetanse:

Anleggstekniker

Oslo Rehab (divisjon entreprise) i Tvetenveien 157 i Oslo består av avdelingsleder, 3 prosjektledere og 5 egne ansatte baser/montører og sitter samlokalisert med Entreprise og Ettermarkedsavdelingen; totalt 33 personer. Avdelingen har godt markedsgrep og gjennomfører både små og store rehabiliteringsprosjekter.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Innregulering av ventilasjonssystemer inkl behovsstyrte anlegg
 • Igangkjøring av nye anlegg
 • Klargjøring av tekniske rom og aggregater, merking og instrumentering
 • Bistå prosjektleder i avslutningsfasen av prosjekter
 • Funksjonstesting og feilsøking

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra innregulering, service, igangkjøring av ventilasjonsanlegg er en fordel. Manglende erfaring kan kompenseres med opplæring
 • Teknisk innstilt og løsningsorientert
 • Ønske om egenutvikling
 • Systematisk og strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Nødvendig opplæring
 • Gode muligheter for utvikling
 • Et aktivt og godt bedriftsmiljø med trivelige kolleger
 • OTP og gruppelivsforsikring i Storebrand, bedriftshelsetjeneste
 • Konkurransedyktige betingelser

For nærmere opplysninger ta kontakt med Roger Halvorsen, avdelingsleder Oslo Rehab (roger.halvorsen@brynbk.no, mobil 93649496)

Kortfattet søknad med CV merkes "Tekniker Oslo Rehab" og sendes pr. mail til soknad@brynbk.no

Søknadsfrist: snarest