Markedsområdet:
Østfold og Follo distriktet

Entreprise – nybygg:
Olav Didriksen – olav.didriksen@brynbk.no – +47 95 84 38 56

Ettermarked – eksisterende bygg:
Atle Olsen – atle.olsen@brynbk.no – +47 95 08 21 90